Aktualności

Czy można nie zapłacić u notariusza za czynność notarialną?

Koszt czynności notarialnych jest niekiedy dla strony czynności zobowiązanej do ich poniesienia bardzo duży. Zdarza się, że często strona zwleka bardzo długo albo rezygnuje z czynności notarialnej, gdyż nie stać jej na poniesienie niezbędnych kosztów wynagrodzenia...

Czy można zrzec się spadku jeszcze za życia spadkodawcy?

Jeśli nie chcemy przyjąć spadku, po osobie po której będziemy w przyszłości dziedziczyć, możemy zawrzeć ze spadkodawcą umowę o zrzeczeniu się dziedziczenia po nim. To wygodne rozwiązanie dla spadkobiercy, który z jakiegoś powodu nie chciałby otrzymać spadku. Jest to...

Odrzucenie spadku u notariusza. Dlaczego warto?

Zgodnie z art. 924 i 925 kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy i w tej dacie zostaje on nabyty przez spadkobiercę. Spadkobierca może spadek przyjąć w całości, przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności za długi (z dobrodziejstwem...

Tuszowy odcisk palca jako zamiennik własnoręcznego podpisu

Do dokonywania czynności notarialnych wymaga jest forma pisemna. Niejednokrotnie zdarza się, że osoba chcąca dokonać czynności notarialnej nie jest w stanie złożyć własnoręcznego podpisu. Najczęściej spowodowane jest to chorobami, przejściowymi kontuzjami czy podeszłym wiekiem. Taka sytuacja nie wyklucza możliwości dokonania skutecznej czynności notarialnej.

Dlaczego warto sporządzić testament notarialny?

Testament notarialny to krótka czynność przed notariuszem, której dokonać może każda pełnoletnia osoba, która nie została ubezwłasnowolniona całkowicie lub częściowo, przy czym testamentu nie może sporządzić przedstawiciel, pełnomocnik czy opiekun.

Umowa przedwstępna sprzedaży. Dlaczego warto?

W przypadku gdy zależy nam na nabyciu konkretnej nieruchomości ale z uwagi na okoliczności na które nie mamy wpływu (konieczność uzyskania środków pieniężnych na zakup nieruchomości bądź konieczności regulacji stanu prawnego nieruchomości czy skompletowania...

Formularz kontaktowy

5 + 13 =