Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim orzekł, że sporządzony przez notariusza akt poświadczenia dziedziczenia nie zwalnia spadkobiercy od zgłoszenia nabycia spadku w urzędzie skarbowym.

Stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, podkreśla, że akt sporządzenia dziedziczenia nie jest aktem notarialnym. Jest dokumentem stwierdzającym nabycie praw do spadku. Wobec czego spadkobiercy zobowiązani są udać się do urzędu skarbowego i uregulować sprawy związane z podatkiem od spadku. Zgodnie z art. 4a ust. 1 i ust. 1a ustawy od spadków i darowizn, zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnym, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie sześciu miesięcy od dnia zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia. W przypadku uchybienia sześciomiesięcznemu terminowi, spadkobiercy zobowiązani są uiścić należną daninę państwu.