Do dokonywania czynności notarialnych wymaga jest forma pisemna. Niejednokrotnie zdarza się, że osoba chcąca dokonać czynności notarialnej nie jest w stanie złożyć własnoręcznego podpisu. Najczęściej spowodowane jest to chorobami, przejściowymi kontuzjami czy podeszłym wiekiem. Taka sytuacja nie wyklucza możliwości dokonania skutecznej czynności notarialnej.

Zgodnie z przepisem art. 87 § 1 pkt. 4 ustawy z dnia 14 lutego 1991 – Prawo o notariacie (Dz. U.2019.540), ustawodawca dopuścił możliwość podpisu aktu notarialnego za pomocą złożenia tuszowego odcisku palca dla czynności notarialnych, w których stroną jest osoba która nie umie lub nie może pisać. W takiej sytuacji, obok odcisku inna osoba (zazwyczaj pracownik Kancelarii notarialnej) wpisuje imię i nazwisko osoby nieumiejącej lub niemogącej pisać i składa swój podpis. Podczas wykonywania takiej czynności, notariusz zobowiązany jest do uiszczenia odpowiedniej wzmianki na dokumencie, zawierającej informację o zastosowaniu tej formy podpisu oraz wskazania danych osoby, która złożyła swój podpis obok tuszowego odcisku palca. 

Tuszowy odcisk palca jest stosunkową łatwą metodą zastępującą podpis. Nie ma tutaj znaczenia który z palców zostanie odciśnięty, gdyż każdy człowiek ma swój niepowtarzalny zbiór linii papilarnych, a także zastosowany rodzaj tuszu, może to być tusz z pieczątki, atrament czy inny rodzaj trwałego tuszu. Warto wspomnieć, iż osoby, które są niepełnosprawne, ale mają opanowaną technikę swojego podpisu, na przykład podpisują się za pomocą ust czy stóp, nie zostaną uznane za osoby nie mogące się podpisać.