W przypadku gdy zależy nam na nabyciu konkretnej nieruchomości ale z uwagi na okoliczności na które nie mamy wpływu (konieczność uzyskania środków pieniężnych na zakup nieruchomości bądź konieczności regulacji stanu prawnego nieruchomości czy skompletowania dokumentów niezbędnych do sprzedaży) nie możemy podpisać umowy sprzedaży od razu, a chcemy mieć zagwarantowane prawo do nabycia tej jednej wybranej nieruchomości, idealnym rozwiązaniem jest zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.

Przedwstępna umowa sprzedaży zawarta w formie aktu notarialnego gwarantuje niezmienność ustaleń nie tylko w zakresie ceny, ale także w zakresie pozostałych ustaleń prowadzących do zawarcia umowy końcowej kupna albo sprzedaży mieszkania, na przykład termin umowy przyrzeczonej czy sposobu i warunków zapłaty oraz wydania nieruchomości.

Umowa przedwstępna może pozwolić także zweryfikować uczciwość kontrahentów, rzetelność i prawdziwość dokumentów a także ich kompletność. Co więcej prawidłowo zawarta umowa przedwstępna sprzedaży pozwala na  wyegzekwowanie przed sądem tzw. „zastępczego oświadczenia woli” wynegocjowanych warunków, w tym ustalonej ceny mieszkania.