Czynności notarialne

Działanie notariusza i kancelarii notarialnej jest regulowane przez ustawę o notariacie.

W naszej Kancelarii Notarialnej dokonają państwo czynności notarialnych do których między innymi zalicza się:

 • sporządzanie aktów notarialnych,
 • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia (tzw. APD),
 • sporządzanie poświadczeń,
 • doręczanie oświadczeń,
 • spisywanie protokołów,
 • sporządzanie protestów weksli i czeków,
 • przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,
 • sporządzenie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów
 • sporządzanie, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • składanie wniosków o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej,
 • sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

Czynności notarialnych Notariusz dokonuje w Kancelarii Notarialnej w Warszawie. Czynność notarialna może być dokonana również w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.  

Maksymalne stawki taksy notarialnej za czynności notarialne oraz maksymalne kwoty, o które może być zwiększone wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnych poza Kancelarią Notarialną określone są w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. W celu ustalenia daty oraz miejsca dokonania czynności notarialnej a także ustalenia wysokości wynagrodzenia zachęcamy do kontaktu telefonicznego albo osobistego z Kancelaria Notarialna Sylwia Rabińska w Warszawie, dzielnica Wola.