Czynności Notarialne

Działanie notariusza i kancelarii notarialnej jest regulowane przez ustawę o notariacie.

W naszej Kancelarii Notarialnej dokonają państwo czynności notarialnych do których między innymi zalicza się:

W

Sporządzanie aktów notarialnych

W

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia (tzw. APD)

W

Sporządzanie poświadczeń

W

Doręczanie oświadczeń

W

Spisywanie protokołów

W

Sporządzanie protestów weksli i czeków

W

Przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych

W

Sporządzenie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

W

Sporządzanie, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów

W

Składanie wniosków o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej

W

Sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów


Czynności notarialnych Notariusz dokonuje w Kancelarii Notarialnej w Warszawie. Czynność notarialna może być dokonana również w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Maksymalne stawki taksy notarialnej za czynności notarialne oraz maksymalne kwoty, o które może być zwiększone wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnych poza Kancelarią Notarialną określone są w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. W celu ustalenia daty oraz miejsca dokonania czynności notarialnej a także ustalenia wysokości wynagrodzenia zachęcamy do kontaktu telefonicznego albo osobistego z Kancelaria Notarialna Sylwia Rabińska w Warszawie, dzielnica Wola.