Dział spadku

 

Wymagane dokumenty

W

dowód osobisty albo paszport

W

pisemne zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że: (1) nabycie jest zwolnione od podatku od spadków i darowizn, (2) należny podatek został zapłacony albo (3) zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia

W

tytuł własności nieruchomości spadkodawcy będącej przedmiotem działu spadku

W

postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami