Pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości

Wymagane dokumenty

W

dowód osobisty albo paszport

Dodatkowe informacje

W

dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwiska, imiona rodziców, stan cywilny, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, nr i data ważności dowodu osobistego albo paszportu)

W

dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwiska, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania)

W

opis nieruchomości (w tym numer księgi wieczystej)

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami