Poświadczenie dziedziczenia

 

Wymagane dokumenty

W

akt zgonu spadkodawcy

W

zaświadczenie o numerze PESEL zmarłego

W

akty urodzenia spadkobierców

W

akty małżeństwa spadkobierców, jeśli nastąpiła zmiana ich nazwisk

W

dowody osobiste albo paszporty spadkobierców

W

akt małżeństwa spadkodawcy (w przypadku śmierci drugiego z małżonków)

W

sporządzony przez spadkodawcę testament

W

oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, jeśli były już składane

Informacje dodatkowe

W

dane osobowe spadkobierców (imiona, nazwiska, imiona rodziców, stan cywilny, adres zamieszkania, PESEL, NIP, nr i data ważności dowodu osobistego albo paszportu)

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami