Sporządzenie testamentu

 

Wymagane dokumenty

W

dowód osobisty albo paszport sporządzającego testament

Informacje dodatkowe

W

dane osobowe sporządzającego testament (imiona, nazwiska, imiona rodziców, stan cywilny, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania)

W

dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwiska, imiona rodziców, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania) bądź dane podmiotu powoływanego do spadku (nazwa, firma, adres, siedziba, KRS, NIP)

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami