Umowa deweloperska

 

Wymagane dokumenty

W

dowód osobisty albo paszport

W

tytuł własności

W

odpis z księgi wieczystej

W

prospekt informacyjny wraz z załącznikami

Informacje dodatkowe

W

dane osobowe: imiona, nazwiska, imiona rodziców, stan cywilny, adres zamieszkania, PESEL, NIP, numer i data ważności dowodu osobistego albo paszportu)

W

wartość przedmiotu umowy

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami