Ustanowienie hipoteki

 

Wymagane dokumenty

W

dowód osobisty albo paszport

W

tytuł własności

W

podstawa ustanowienia hipoteki (umowa kredytu bankowego, umowa pożyczki, inna umowa, z której wynika zobowiązanie zabezpieczane hipoteką)

Informacje dodatkowe

W

dane osobowe: imiona, nazwiska, imiona rodziców, stan cywilny, adres zamieszkania, PESEL, NIP, numer i data ważności dowodu osobistego albo paszportu)

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami